תקנון אתר Na-dir.com

כללי

 1. אתר Na-dir.com ("האתר") מוגש מטעמו של נתנאל גיא ("המפעיל" או "אנו"). האתר משמש למכירה של פוסטרים לסרטים ללקוחות בישראל, בין אם פוסטרים ששימשו את פרסום הסרטים עם יציאתם, ובין אם פוסטרים בעיצוב חדש ("הפוסטרים").

 2. תקנון זה הינו חוזה מחייב המסדיר את תנאי ההתקשרות שבין גולשי האתר, וכל אדם אחר המשתמש בתכניו, לבין המפעיל. על כן, נא קרא מסמך זה בעיון טרם השימוש באתר וטרם ביצוע עסקת רכישה של פוסטרים.

 3. ההתחברות לאתר מהווה הסכמה לתנאי השימוש המפורטים במסמך זה.

 4. ככל שתנאי מסוים מתנאי השימוש אינו מובן לך או מקובל עליך, הנך מתבקש להימנע מכניסה לאתר ומכל שימוש בו.

 5. המפעיל שומר על זכותו להסיר, להוסיף ולשנות כל תנאי מתנאי השימוש המפורטים במסמך זה בכל עת, ללא מתן התראה מוקדמת. כל שינוי בתנאים ייכנס לתוקפו עם פרסומו באתר. השימוש באתר לאחר פרסום השינוי בתנאים ייחשב להסכמה לתנאי השימוש המעודכנים.

 6. השימוש באתר ורכישת הפוסטרים מוגבלים לבני 18 ומעלה. משלוח פרטי הקשר שלך לצורך ההרשמה לניוזלטר יהווה הצהרה כי הינך בן 18 ומעלה.

 7. המפעיל רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לסרב לאפשר גישה לאתר לכל מי שימצא לנכון, ללא מתן התראה מוקדמת ומבלי שיהא עליו לנמק את החלטתו.

 8. כל האמור במסמך זה בלשון זכר הינו לצרכי נוחיות בלבד, וכל האמור מתייחס לנשים ולגברים כאחד.

 9.  כותרות המסמך הינן לצרכי נוחיות בלבד, ואין להשתמש בהן לצורך פרשנותו.


  פוסטרים

 10. כל פוסטר מוצע למכירה בלא יותר מ-200 עותקים, החתומים כולם על ידי האמן מעצב הפוסטר. הפוסטרים אינם ממוסגרים. 

 11. צילומי הפוסטרים המופיעים באתר הם לצורך ההמחשה בלבד. אנו עושים כמיטב יכולתנו שהצילומים יישקפו בצורה מדויקת ככל הניתן את הפוסטר, ועם זאת ייתכנו הבדלים (כגון הבדלי צבע) בין הצילום לבין הפוסטר הסופי. מובהר כי מסך המחשב של הלקוח משפיע על נראות הצבעים, ועל ייתכנו הבדלים בין צבעי הפוסטר באתר לבין הצבעים בפוסטר המודפס. הבדלים אלה לא ייחשבו לפגם במוצר.

 12. אנו משתדלים לספק תיאור מהימן של פרטי הפוסטרים (כגון מידותיהם), אולם עלולות ליפול טעויות בתום לב בפרטי הפוסטרים, לרבות שיבושים בקרדיטים.

 13. אנו שומרים את הזכות לבצע שינויים בעיצובי הפוסטרים הנמכרים באתר ובכמותם, להחליפם ולהסירם מהאתר בכל עת, לפי שיקול דעתנו.

 14. תליית הפוסטרים במקום החשוף לאור חזק תגרום לדהייתם. אנו איננו אחראים לדהיית הצבע בפוסטרים.

 15. אנו שומרים את הזכות לעדכן את מחירי הפוסטרים מעת לעת. המחיר התקף להזמנה הוא המחיר המופיע באתר במועד השלמתה ואישורה הסופי על ידי הלקוח.

  ביצוע רכישה ומשלוח

 16. במסגרת העסקה יידרש הלקוח לשלם מראש את מלוא התמורה עבור הפוסטר.

 17. ביצוע הרכישה מותנה באישור העסקה על ידי חברת האשראי ובהימצאות הפוסטר במלאי.

 18. אנו מתחייבים כי המשלוח יצא ליעדו בתוך 10 ימי עסקים ממועד השלמת העיסקה. בכל מקרה, הגעת המשלוח ליעדו בתוך 30 יום ממועד אישור העסקה ע"י חברת האשראי תיחשב לפרק זמן סביר שאין בו משום הפרת הסכם זה מצדנו.

 19. במסגרת ביצוע הרכישה, תידרש לספק את פרטיך האישיים לצורך ביצוע הההזמנה, התשלום והמשלוח. ככל שהמשלוח לא יגיע ליעדו עקב פרטים שגויים או חסרים, תישא בדמי המשלוח הכרוכים במשלוח שלא הגיע ליעדו.

 20. ביצוע העיסקה מותנה בהימצאותו של הפוסטר במלאי שלנו. ככל שעקב טעות יפורסם פוסטר באתר למרות שאינו נמצא במלאי, העסקה לרכישתו תבוטל. במקרה כאמו, יוכל הלקוח לבחור פוסטר חלופי, או שכל סכום ששולם על ידו יוחזר לו, ללא כל חבות נוספת מצדנו.

 21. אנו לא נהיה אחראים לעיכובים במשלוחים שעילתם אינה בשליטתנו או בשליטת חברת המשלוחים (כגון שיבושי תחבורה, פרטים שגויים בהזמנה וכו') , או שהם תוצאה של כוח עליון כגון מלחמות ופיגועי איבה, תנאי מזג אוויר קיצוניים, שביתות וכו'.

 22. במקרה של אי אישור העסקה ע"י חברת האשראי, אנו נודיע זאת ללקוח. היה ולא ניתן אישור על ידי חברת האשראי (או חברת אשראי אחרת) בתוך 3 ימי עסקים ממועד ההודעה, תיחשב העסקה כאילו לא בוצעה.

 23. המשלוח יבוצע באמצעות UPS.  אנו נספק ללקוח את מספר החבילה לצורך מעקב אחר המשלוח.​


 24. מדיניות החזרה

 25. החזרת פוסטר שנרכש תתבצע על פי תקנות הגנת הצרכן (ביטול עיסקה), תשע"א-2010, לפיו "לא תתאפשר החזרה של "טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית".

 26. הלקוח רשאי לבטל את העיסקה בתוך 14 יום ממועד אישור קבלת החבילה על ידו, ובלבד שאריזת הפוסטר סגורה. על הלקוח לתאם מולנו את החזרת הפוסטר.

 27. ככל שהלקוח ביטל את העיסקה בתוך 14 יום ממועד קבלת הפוסטר, ואנו ניווכח שהלקוח לא פתח את אריזת הפוסטר, הלקוח יקבל זיכוי כספי, ממנו ננכה את כל אלה: 5% מערך העיסקה או 100 ₪ - הנמוך מבין השניים; ככל שהעיסקה בוצעה בכרטיס אשראי -  1.5% עמלה, דמי משלוח (ככל שהביטול בוצע לאחר יציאת המוצר ליעדו).

 28. במסגרת תקופת הביטול של 14 יום, הלקוח רשאי להחליף את הפוסטר שברשותו, אשר אריזתו לא נפתחה, בפוסטר חלופי באותו מחיר. הלקוח יישא בדמי המשלוח הכרוכים בהחלפה.

  קניין רוחני

 29. תכני האתר, לרבות שם האתר, מבנה האתר וכל תמונה, טקסט, עיצוב, תרשים, תכנית, איור, גרפיקה, שרטוט וצילום, מוגנים בזכויות יוצרים. אין לבצע כל העתקה, הצגה, פרסום או שכפול של האלמנטים הנ"ל, כולם או חלקם, ללא הסכמתנו המפורשת מראש ובכתב.

 30. אנו בעלי זכויות הקניין הרוחני בתכנים ו/או בעלי ההרשאות הנדרשות לצורך הפעלת האתר, פרסום תכניו ומכירת הפוסטרים במסגרתו.

 31. מובהר ומודגש כי מותגי הסרטים ועיצובי הפוסטרים מוגנים בזכויות יוצרים, בין אם של מפעיל האתר, בעלי זכויות הקניין הרוחני בסרטים והאמנים מעצבי הפוסטרים. הנך מתחייב לשמור על זכויותיהם של כלל בעלי הזכויות ולהימנע מלהעתיק, לפרסם, להוציא לאור, ליצור יצירות נגזרות, להפיץ בפומבי אול לבצע כל שימוש מסחרי בפוסטרים אלא אם כן קיבלת את הסכמתנו לכך מראש ובכתב.

 32. אנו בעלי הדומיין na-dir.com וכן בעליהם ו/או בעלי זכויות שימוש בסימני המסחר הרשומים והבלתי רשומים המופיעים באתר. אינך רשאי להשתמש בסימני המסחר ללא קבלת אישורנו מראש ובכתב.

 33. אנו איננו אחראים לתכנים המופיעים באתרים אשר האתר מפנה אליהם באמצעות קישוריות (לינקים) ("האתרים המקושרים"). אנו איננו אחראים לתוכנם של האתרים המקושרים. אנו איננו בודקים או שולטים בתכנים של האתרים המקושרים, אלא מספקים קישוריות לנוחיות המשתמשים. אין לראות בקישוריות אלה משום אישור או המלצה למוצרים, שירותים או מידע באתרים המקושרים. הקישוריות אינן מעידות על הסכמת האתרים המקושרים להצבת הקישוריות באתר, או על יחסים משפטיים כלשהם בינינו לבין האתרים המקושרים. אנו רשאים להסיר את הקישורים לאתרים, כולם או חלקם, בכל עת, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, וכן להוסיף קישורים אחרים.

  מדיניות פרטיות

 34. גולשים המעוניינים לבצע עיסקת רכישה או לקבל פרטים נוספים על שירותינו מתבקשים לספק לצורך כך בדף "יצירת קשר" שבאתר פרטים אישיים כגון שם מלא, אימייל, כתובת, מספר טלפון ונתוני כרטיס אשראי. נתונים אלה יישמרו במאגר המידע שלנו, בכפוף להוראות הדין.

 35. משלוח פרטי הקשר ו/או ביצוע רכישה באתר מהווה אישור להסכמתך להצטרף לרשימות הדיוור שלנו ולקבלת דברי פרסומת כמשמעותם בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח-2008,  אלא אם כן ציינת במקום המיועד לכך כי אינך מעוניין בקבלת דברי פרסומת.

 36. הנך רשאי לדרוש את הסרתך מרשימת הדיוור שלנו בכל עת, באמצעות הודעה שתימסר בכתובת החברה בבדרך השלום 7 או בדרך של משלוח אימייל לכתובת nadirposters@gmail.com או בדרך של משלוח הודעה חוזרת להודעה שכללה דבר פרסומת, בדרך בה התקבלה (אימייל, סמס וכו') ובנוסח ההסרה שצוין בהודעה.

 37. אנו נשתמש בפרטי הקשר בהתאם להוראות החוק, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.   מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המידע ישמש לצורך תכנון וביצוע התאמות באתר, שיפור ביצועי האתר, התאמה אישית של פרסומות ללקוח ויצירת קשר עם הלקוח.

 38. אנו מתחייבים שלא להעביר לצדדים שלישיים את פרטי הקשר שלך, למעט בנסיבות הבאות: (1) נסבור שהדבר נדרש במסגרת הליך משפטי מולך; (2) נסבור שאתה פעלת באופן בלתי חוקי ונפעל בקשר לכך; (3) נקבל צו שיפוטי או הוראה מרשות מוסמכת אחרת שיורו לנו לעשות כן; (4) נעביר את האתר או את פעילות האתר לצד שלישי כלשהו, במסגרת מיזוג, עסקת מכירה או עסקה אחרת, או נעביר את ניהול האתר לצד שלישי מטעמנו, ובלבד שהצד השלישי האמור יקבל על עצמו את מדיניות הפרטיות.

  שונות

 39. המפעיל רשאי להמחות את זכויותיו וחובותיו שלפי מסמך זה לכל צד שלישי שהוא, לפי שיקול דעתו וללא כל חובה לפרסם את דבר ההמחאה באתר או בכלל.

 40. במקרה בו ייקבע כי תנאי מתנאי מסמך זה אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה, לא יהא בדבר כדי לגרוע מתוקפו של המסמך ו/או מתוקפם של יתר התנאים המפורטים בו, ואילו התנאי שנשלל יוחלף בתנאי חדש שמשמעותו קרובה ותואמת ככל הניתן לכוונת התנאי הבטל או הבלתי אכיף.

 41. הדין החל על תנאי שימוש אלה הינו דין מדינת ישראל. סמכות השיפוט בכל עניין הקשור והנובע לאתר ו/או למסמך זה מסורה לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב.

 • White Instagram Icon
 • White Facebook Icon
 • White Twitter Icon